• فن کوئل گری کاستی چهار طرفه مدل GREE Fan Coil XD